Důsledný a kontrolovaný automatizovaný systém bočního polohování.

Systém Toto® je navržen tak, aby udržoval pacienty v pohybu automatickým polohováním v pravidelných intervalech ve dne i v noci.

Toto® je systém bočního polohování odpovídající evropským směrnicím, protože dokáže automaticky polohovat pacienta doleva nebo doprava do úhlu přibližně 30 stupňů a s jemným nakláněním.

Není třeba provádět manuální zásahy.

PATIENT_PROMOTING_SAFETY

Podpora bezpečnosti

Toto® odstraňuje potřebu dalších pomůcek pro ruční manipulaci, které mohou způsobit poškození jiných zařízení (např. potahů matrací) a pokožky pacientů.
Toto® může také pomoci snížit rizika nemocí z povolání, které je běžné u ošetřovatelů, kteří pravidelně manuálně polohují pacienty.

.CONTROLLED_AND_GENTLE_TURNING

Kontrolované polohování

Toto® se nafoukne rovnoměrně, plynule a důsledně a plně podepře pacienty od hlavy až k patě, čímž se zabrání možnému zranění pacienta v případě manuálního polohování jen jedné poloviny těla. Pracuje, i když pacienti spí a stále a často polohuje, což velmi přispívá ke zlepšení stavu pacienta.

QUICK_TO_INSTALLAND_EASYTO_USE

Rychlá instalace a snadné použití

Systém TOTO váží méně než 6,3 kg, je dodáván kompletně sestavený v přepravní tašce a připravený k použití, takže jej může přepravovat a instalovat pouze jedna osoba bez nutnosti odborných dovedností nebo školení.

lUNIVERSAL_PLATFORM

Univerzální Platforma

Platforma Toto je navržena tak, aby byla kompatibilní s jakýmkoli rámem lůžka v jakékoli profilované poloze nebo poloze „vzhůru / dolů“, což umožňuje univerzální instalaci výrobku.

DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKA

The Toto Touch digital control unit provides customized care,with a user determined side selection feature and presetinflation and rest durations.

Digitální řídicí jednotka Toto Touch poskytuje péči na míru, s funkcí volby strany podle přání uživatele a přednastavenou dobou polohování a odpočinku.
Obsahuje také sofistikované alarmy zablokování a úniku vzduchu zajišťující bezpečnost pacienta a také zámek rozhraní, který zabraňuje nechtěným změnám nastavení.

Uživatelem určený cyklus s nezávislým polohováním levé a pravé strany těla a dobou odpočinku od 30 minut do čtyř hodin umožňuje péči na míru. Systém obsahuje také výchozí režim zahrnující levé a pravé polohování a dobu odpočinku, vše nastavené na dvě hodiny.

Indikace

Boční polohovací systém Toto je vhodný pro prevenci dekubitů u následujících pacientů

 • u kterých bylo identifikováno střední až vysoké riziko vzniku dekubitů.
 • s hmotností do 250 kg
 • kteří nejsou schopni změnit polohu bez pomoci
 • u nichž bylo zjištěno, že vyžadují pravidelné otáčení a nedodržují manuální otáčení.
 • Podpora zvládání bolesti: lze použít i u pacientů, kteří při manuální změně polohy pociťují bolest.
 • Polohování pacientů v tísni nebo agresivních pacientů.
 • Řízené dýchání
 • Konec života a paliativní péče

Kontraindikace

 • Nepoužívejte u pacientů s nestabilním poraněním míchy nebo u pacientů, u kterých je prováděna trakce.
 • Nepoužívejte u pacientů s poruchami rovnováhy.
 • Nepoužívat v případech, kdy je nutné pacienty podpírat pouze klíny nebo polštáři apod.

Pro vice informací