Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou poskytovány v souladu s nařízením EU 2016/69 (GDPR) a popisují, jak společnost Clinis CZ s.r.o. chrání osobní údaje svých zákazníků a partnerů.

Společnost Clinis CZ s.r.o. se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha – Karlín zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C 352327 , Vás tímto dokumentem informuje v souladu s nařízením GDPR o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech.

Účel zpracování údajů

Vaše poskytnuté osobní údaje jsou důležité a nezbytné pro:

 • správa smlouvy, která je s vámi spojena
 • plnění povinností podle podmínek služby
 • plnění povinností podle zákona
 • správa poprodejního kontaktu
 • zasílání marketingových informací týkajících se produktů a služeb
 • plánování a/nebo pozvání na specializované akce
 • umožnit vám přístup k našim webovým službám

Zpracování a uchovávání osobních údajů

Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme tyto vaše osobní údaje: e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení, název a adresu společnosti.
Údaje nebudou zveřejněny pro jiné účely, než pro které byly shromážděny, a nebudou šířeny ani předávány do jiných zemí.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím informačního systému a budou uchovávány jak v tištěném archivu, tak ve firemní elektronické databázi v souladu s čl.32 GDPR 2016/679 v souladu sbezpečností; registraci provádějí speciálně určené osoby v souladu s čl.29 GDPR 2016/679. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelů, v souvislosti s nimiž byly
shromážděny.

Práva zúčastněné strany

V každém okamžiku máte právo na:

 • požádat o potvrzení existence vašich osobních údajů.
 • získat informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích
  příjemců, kterým budou osobní údaje sděleny, a pokud možno o době uchovávání.
 • získat úpravu a výmaz údajů
 • získat omezení zpracování
 • vznést námitku proti automatizovanému zpracování, včetně profilování
 • získat přístup k osobním údajům a požádat o jejich opravu nebo výmaz.